วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประโยคที่มีอักษรครบทุกตัว

เป็นประโยคที่แต่งขึ้นเพื่อให้ใช้อักษรครบทั้งหมด มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

ภาษาไทย
เป็นมนุษย์ สุดประเสริฐ เลิศคุณค่า
กว่าบรรดา ฝูงสัตว์ เดรัจฉาน
จงฝ่าฟัน พัฒนา วิชาการ
อย่าล้างผลาญ ฤาเข่นฆ่า บีฑาใคร
ไม่ถือโทษ โกรธแช่งซัด ฮึดฮัดด่า
หัดอภัย เหมือนกีฬา อัชฌาศัย
ปฎิบัติ ประพฤติกฏ กำหนดใจ
พูดจาให้ จ๊ะๆ จ๋า น่าฟังเอย

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณที่เก็บไว้ให้ครับ หามาตั้งนาน

    ตอบลบ